Destacats

MItes Museu Can Papiol

El jardí dels mites

Divendres 14 de juliol a les 20 h, ens traslladarem en els temps per conèixer la cultural dels antics i com aquesta va influenciar en la societat de segle XIX.