Visites per a grups

Per fer que l’accés al Museu sigui fluït, els grups han de concertar dia i hora de visita amb un mínim d’una setmana d’antelació al telèfon 93 893 03 82 o a través del següent formulari:

Mínim de 10 i màxim de 20 persones.

Es considera grup un mínim de 10 i un máxim de 20 persones. Si la quantitat de participants supera aquesta xifra, serà necessari organitzar un nou grup. Totes les visites de grup inclouen el sevei de guia.

Les visites per grup es poden realitzar de dimarts a diumenge, en l’horari acordat entre les dues parts.

El preu per grup és de 61 €.