Activitats escolars

El programa educatiu

El Programa educatiu del Museu Romàntic Can Papiol està destinat a tots els nivells escolars: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. Per altres estudis superiors, oferim visites especialitzades destinades al coneixement d’aspectes concrets de la casa i el seu context històric.

Activitats pedagògiques

Les activitats pedagògiques estan confeccionades seguint el programa curricular de cada curs i adaptant les explicacions a l’edat dels alumnes, tot creant un diàleg continu per tal de facilitar la comprensió i fer la visita amena i didàctica. A més, els docents poden contactar amb l’equip educatiu del Museu i traslladar-los els temes que més els interessen per tractar en la visita, amb l’objectiu de vincular l’activitat amb el treball a classe.

Les visites

A petició del professorat, es poden fer activitats a la carta, adaptant la visita als interessos de cada grup escolar. Les visites per Educació Infantil i Primària poden anar acompanyades d’un taller, ja sigui a partir de manualitats o altres activitats lúdiques. Per als alumnes de Secundària, Batxillerat i altres estudis superiors oferim també visites focalitzades en aspectes concrets de la casa i la seva època, com per exemple les fonts d’energia, els àpats i la cuina, l’oci i les tradicions… generant així mirades més temàtiques a la col·lecció.

Suport didàctic

Per tal d’afavorir el suport didàctic al professorat disposem d’un dossier en els què es pot trobar també material amb el qual l’alumnat pot treballar tots aquests coneixements a la classe, ja sigui abans o després de la visita al Museu.

Programa d’activitats escolars

Curs 2019/2020

DESCARREGA’L AQUÍ