Activitats escolars

El programa educatiu

El Programa educatiu del Museu Romàntic Can Papiol està destinat a tots els nivells escolars: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. Per altres estudis superiors, oferim visites especialitzades destinades al coneixement d’aspectes concrets de la casa i el seu context històric.

Les activitats pedagògiques estan confeccionades seguint el programa curricular de cada curs i adaptant les explicacions a l’edat dels alumnes, tot creant un diàleg continu per tal de facilitar la comprensió i fer la visita amena i didàctica. A més, els docents poden contactar amb l’equip educatiu del Museu i traslladar-los els temes que més els interessen per tractar en la visita, amb l’objectiu de vincular l’activitat amb el treball a classe.


Curs 2020-2021 | Atenent a les mesures sanitàries decretades per les autoritats en les activitats als museus, us informem que totes les visites al Museu Romàntic Can Papiol compten amb un protocol adequat per garantir la seguretat del grup d’alumnes i el personal del museu. L’aforament màxim es determinarà segons el moment i la tipologia de l’activitat. Podeu contactar amb el servei educatiu del museu per resoldre qualsevol dubte al respecte.